Jak sestavit splátkový kalendář bankovního úvěru

Sestavení splátkového kalendáře bankovního úvěru je více méně jednoduchá záležitost. Jediné, co k tomu potřebujete je znát celkovou výši úvěru, RPSN a dobu splácení. Ukážeme si to na následujícím příkladu.

Vzali jsme si úvěr ve výši 100 000,- Kč s RPSN ve výši 16 % p.a., který budeme splácet 7 let. Výši roční splátky (anuity) si zjistíme dosazením daných dat do vzorečku:

 

a = , kde

a ….. anuita;

D ….. výše úvěru;

i ….. roční úroková sazba;

v ….. diskontní faktor (1+i);

n …. doba splatnosti úvěru v letech.

 

anuita = 100 000 * = 24 761,- Kč

 

Jejím vydělením 12 pak získáme měsíční výši splátky, což v našem případě činí 2 063,- Kč. Nyní se podíváme na hodnotu úroku, tedy na tu část splátky, o kterou úvěr ročně přeplatíme. Pro jeho výpočet stačí, pokud konečný stav úvěru vynásobíme RPSN, to znamená, že pro 1. rok je to:

úrok = 0,16*100 000 = 16 000,- Kč

 

Jeho vydělením 12 pak opět získáme měsíční výši, která činí 1 333,- Kč. A zcela na závěr odečtením úroku od anuity získáme úmor, tedy tu část splátky, která je použita na snížení úvěru, v důsledku čehož se odečítá od konečného stavu úvěru předcházejícího úrokového období. V našem případě tedy činí úmor pro 1. rok:

úmor = 100 000 – 16 000 = 91 239 = 8 761,- Kč (měsíčně se jedná o částku 730,- Kč)

 

V níže uvedené tabulce je pak zachycen splátkový kalendář, který se na základě výše uvedeného výpočtu můžete sestavit, přičemž v našem případě by se v 7. roce splácení výše anuity navýšila o zbývající 3,- Kč, které jsou zapříčiněny zaokrouhlováním. Tak jako tak na řádku celkové sumy můžete vidět, o kolik korun daný úvěr za 7 let splácení přeplatíte (73 330,- Kč). Za to už máte starší ojeté, ale stále ještě zachovalé a použitelné auto. … Už slyším naše silnější polovičky: „Leda tak pro ženu.“ ;-)

Tabulka: Splátkový kalendář bankovního úvěru k 31.12. (v Kč)

Období

Anuita

Úrok

Úmor

Zůstatek úvěru

0

     

100 000

1

24 761

16 000

8 761

91 239

2

24 761

14 598

10 163

81 076

3

24 761

12 972

11 789

69 287

4

24 761

11 086

13 675

55 612

5

24 761

8 898

15 863

39 749

6

24 761

6 360

18 401

21 348

7

24 761

3 416

21 345

3

SUMA

 

73 330

99 997

 

 

půjčka

Hosted on MyDreams VPS servery